Marketa's Vibes

#24 Je tvůj "zdravý" životní styl opravdu zdravý?

September 21, 2021
Marketa's Vibes
#24 Je tvůj "zdravý" životní styl opravdu zdravý?
Show Notes

Za tím, co se může na první pohled tvářit jako modla zdravého životního stylu, může ve skutečnosti často stát všechno, jen ne zdravý přístup. Přestože bude jeho ideální podoba na základě tisíců proměnných vždy individuální, pro všechny z nás by měla platit totožná charakteristika: mluvíme-li o zdravém životním stylu, bavíme se o takové životní filozofii, která podporuje naše zdraví. Banální myšlenka, ale mnohdy vzdálená realita.  A potom se nabízí otázka - opravdu je náš "zdravý životní styl" tak zdravý, jak si myslíme?